Proiecte

Crizantemelor 17
Buzău

Proiecte educationale si activitatiextrascolare

Scris de Administrator
Categorie:

 

 1. PROIECTUL ”STRATEGIE NATIONALA DE ACTIUNE COMUNITARA”

   Coordonator: prof. Stroie Filofteia

   Profesori implicati: 12

Nr. de elevi implicati: fiecare cadru didactic implicat in proiect coordoneaza o grupa de 20 de elevi.

DESCRIERE

Proiectul presupune derularea unor activitați de voluntariat care implica grupele de elevi participante din cadrul liceului si copiii cu nevoi speciale din apartamentele de tip modul familial din municipiul Buzau. Scopul principal al acestor activitati este o mai buna integrare in comunitate a copiilor institutionalizati, socializarea prin intermediul diverselor activitati derulate in cadrul proiectului. Activitatile diversificate  (cultural-artistice, sportive, recreative etc.) sunt antrenante si cu puternice valente formative atat pentru elevii voluntari, cat si pentru cei institutionalizati. Toate aceste activitati se desfasoara dupa un plan anual ce vizeaza mai multe domenii, precum: educatia pentru valori, educatia pentru sanatate, educatia pentru viata sociala, cunoasterea interpersonala etc. Activitatile din cadrul SNAC pot constitui experiente deosebite pentru participanti si pot da nastere unor relatii interpersonale de durata, cu puternice influente pozitive asupra celor implicate.

În cadrul proiectului profesorii voluntari (prof. Toma Elena, prof. Gheorghe Corina, pr

 

of. Frățilă Geanina,  prof. Surlaru  Daniela, prof. Barbu Octavia, prof. Serban Camelia, bibl. Boanca Loredana, prof. Răducea Luiza, prof. Stratone Ion, prof. Barbu Roxana, prof. Zidărescu Florin, prof. Zidărescu Iuliana, prof. Tudor Monica, prof. Ștefănescu Alina, Cebic Alina) au realizat activitatea intitulată Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. De asemenea, cadrele didactice menționate au organizat la apartamentele de tip modul familial activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă.

 1. PROGRAM NAȚIONAL JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA

Programele Junior Achievement suntdestinateclaselor IX - XII, aducşcoalamaiapro

ape de economiareală, dezvoltândcompetenţeşiabilităţiprinactivităţi practice care îmbinăînvăţareaprinexperienţă cu rigoareaştiinţifică: de la descoperire, analiză de cazşijoc de rolpână la simulăripe computer sauînsala de clasă.

Prinprogramele de educaţieeconomică, antreprenorială, financiarăşi de orientareîncarieră, elevii de liceuînvaţăcepresupune o carierăbazatăpevalorietice, succesul professional şimecanismeleeconomiei de piaţă.

Nr. profesori implicati: 5 cadre didactice

Nr. de elevi implicati: 80 elevi

Tipuri de activitațișisuporteducațional:

 • Training online
 • Consultanță în implementare
 • Kit gratuit de materiale: ghidul profesorului, manualul elevului, fișe pentru activități
 • Instrumente de evaluare pentru elevi: pre- și post-teste
 • Activități individuale și în echipă
 • Competiții naționale și internaționale

Programe de dezvoltare a abilitatilor pentru viata si profesie:

- Economia afacerilor-studii de caz

- Succesul profesional

- Job ShadowDay - Educatie pentru orientare profesionala

 

 1. PROIECTUL REGIONAL “EUROPA, URMARILE TRECUTULUI”

Profesori coordonatori: prof.Comanescu Marghioala,

                                       prof. Codreanu Daniela

                                       prof. Serban Camelia

                                       prof. Surlaru Daniela

Nr. de elevi implicati: 250 elevi

Nr. Cadre didactice implicate: 40 cadre didactice

DESCRIERE

Scopul proiectului este de a surprinde fapte si procese istorice petrecute simultan in spatiul comunitatii locale, in spatiul romanesc si cel european, de a compara evenimente si procese istorice petrecute in spatii si perioade diferite.In cadrul proiectului elevii își pun în evidență atât cunoștințele, cât și calități precum spiritul competitiv, spontaneitatea, creativitatea, atenția, spiritul de echipă.

Activități derulate:

 • Podoabe străvechi, decembrie 2017. Prof. coordonatori : prof. Codreanu Daniela, prof. Surlaru Daniela, prof. Toma Elena, prof. Serban Camelia, prof. Comanescu Marghioala, muzeograf Trandafir Marinela, Dr. Sebastian Matei.
 • Mica Unire deschidere spre epoca modernă, ianuarie 2018. Prof. coordonatori : prof. Codreanu Daniela, prof. Comanescu Marghioala, prof. Surlaru Daniela, prof. Serban Camelia, prof. Răducea Luiza, bibl. Boancă Loredana, prof. Stroie Felicia, prof. Coman Mirella, prof. Toma Elena.

- Concurs regional ,,Europa, urmarile trecutului”, 9 mai 2018- Ziua Europei,

a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

 

 1. PROIECTUL LOCAL “CASA COMUNĂ, EUROPA”

Profesori coordonatori: prof. Barbu Octavia,

    prof. Codreanu Daniela

prof. Zidărescu Florin

                         prof. Zidărescu Iuliana

DESCRIERE:

Scopul proiectului este promovarea valorilor naționale și europene în rândul tinerilor și totodată conștientizarea  acestora cu privire la rolul pe care îl au pentru prezentul și viitorul Europei. Majoritatea activităților propuse au ca obiectiv educarea spiritului civic.

 1. PROIECTUL JUDEȚEAN „GÂNDIM VERDE PENTRUSĂNĂTATE!”

Profesori coordonatori:  Prof. dr. ing. Codreanu Daniela; 

Prof. dr. ing. Vasile Nicolae     

                                       Prof. ing.Barbu Octavia

 Cadre didacticeparticipante: 30

Grupțintă: 250 de elevi

DESCRIERE

           Este un proiect social al căruiscop principal vizeazăpromovarea la nivelulunitățiișcolareși a comunității locale a conceptelor unui stil de viață durabil, sănătos, axat pe componente de natură ecologică. Activităţile propuse urmăresc creşterea calităţii procesului instructiv-educativ. Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa menţinerii calităţii mediului înconjurător.

 

 1. CONCURSUL REGIONAL „PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ, ÎMPREUNĂ!”

                  Profesori coordonatori: Prof. dr. ing. Codreanu Daniela; 

                                                        Prof. dr. ing. Vasile Nicolae

                                                        Prof. ing.Barbu Octavia

          Cadre didactice participante: 60

          Grup țintă: 200 de elevi

          DESCRIERE

Tipul activității principale din cadrul proiectului este activitatea de tip concurs judeţean, iar domeniul în care se încadrează proiectul este educația civică/activitatea de voluntariat/proiectele caritabile. Scopul proiectului este promovarea de demersuri didactice în domeniul educaţiei, prin consolidarea relaţiei dintre creaţie, educaţie şi abilităţile practice ale elevilor precum şi asigurarea interdisciplinarităţii educaţiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Abordarea realistă a unor probleme de sănătate pe care le ridică, tutunul, băuturile alcoolice, drogurile.
 • Schimbarea unor concepte greşite legate de stilul de hrănire prin intensificarea activităţilor de educaţie legate de consumarea de alimente Bio, Eco.
 • Realizarea unor schimburi de experienţă pe această temă între parteneri prin lucrările/materialele prezentate şi prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
 • Formarea şi exersarea abilităţilor şi aptitudinilor de informare ale elevilor.
 • Stimularea potenţialului creativ şi a sensibilităţii artistice ale elevilor.
 • Găsirea şi propunerea unor soluţii din partea celor implicaţi, atât în ceea ce priveşte latura educaţională, cât şi în ceea ce priveşte stilul de viaţă sănătos.

 

 1. PROIECTUL REGIONAL „HRANA BIO – ÎNTRE MIT ŞI REALITATE”

Coordonatori proiect: prof.dr.ing.Codreanu Daniela

prof.Comănescu Marghioala

prof. Surlaru Daniela

Cadre didactice participante: 15

      Grup țintă: elevii claselor IX-XII

  DESCRIERE

                Scopul proiectului:

 • manifestarea spiritului de iniţiativă în situaţii critice în ceea ce priveşte ameliorarea/soluţionarea problemei prin utilizarea alimentelor bio potrivite;
 • creşterea gradului de responsabilizare în ceea ce priveşte adoptarea unui stil de viaţă sănătos.

Obiective specifice ale proiectului

 • formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională;
 • formarea deprinderilor igienico-sanitare;
 • apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective:
 • formarea unor deprinderi cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor, prin consumul de alimente bio.
 • conştientizarea părinţilor, elevilor şi membrilor comunităţii despre efectele alimentaţiei bio şi despre drepturile consumatorilor.
 1. PROIECTUL SCOLAR „VOM REUSI DOAR ÎMPREUNA”

Coordonatori proiect:prof.Comănescu Marghioala

prof. Surlaru Daniela

Cadre didactice participante: dirigintii claselor

      Grup țintă: eleviiclaselor IX-XII

Obiectivul general al proiectuluil-a constituit facilitarea  elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii  în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

Implicarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice inactivităţi de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale (CES), în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională a acestora s-a realizat prin urmatoareleactiuni:

 1. Concurs ”Piramida Alimentelor”- Scop formarea/consolidarea deprinderilor de alimentație sănătoasă și încurajarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), în promovarea schimbului de experiență în vederea unei mai bune informări cu privire la efectele benefice ale produselor bio.

Activitatea a fost structurată pe două componente la care au  participat elevii cu cerințe educaționale speciale (CES):

-  realizarea de desene, postere, picturi, colaje;

- expoziția culinară -sub formă de concurs cu premierea celor mai sănătoase și aspectoase preparate.      

 1. ,,Si noi participam’’ - Elevii cucerinţe educative speciale (CES), au lucrat în echipă cu elevii voluntari, au participat la concursurile scolare, desfasurate pe parcursul anului,exersand împreună comportamente nedescriminatoriişi de respect unul faţă   de  celălalt.

Activitatile pe lângă rolul lor formativ, au avut și un rol important de  socializare, de formare a calităţilor de cooperare și incluziune în comunitatea locală a elevilor cucerinţe educative speciale (CES).

Activitatiextrascolare

 

 1. Ziua Mondială a Educației – 5 octombrie – au participat cadrele didactice, bibliotecarul si cadrele medicale ale școlii. S-au derulat următoarele activități:

Activitatea nr 1: “ HAND BY HAND EDUCATION”, expoziție de desene și prezentare PPT;

Activitatea nr 2: Proiectului educațional  “NIVEA #LikeYourself”, dezbatere;

Activitatea nr 3: „Sănătate și mișcare”, concursuri sportive;

Activitatea nr 4: „Să ne cunoaștem școala”, vizită în laboratoarele școlii;

Activitatea nr 5: „Prezentarea proiectelor și acțiunilor de voluntariat”, dezbatere;

Activitatea nr 6: „Cartea prietena mea”, masa rotundă;

Activitatea nr 7: „Fii primul care ajută”, dezbatere.

 1. Elevii și părinții au participat la o activitate comună în cadrul proiectului educațional „Campania 19 zile de prevenire a abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor”, ce a avut drept scop sensibilizarea participanților în legătură cu astfel de acte nocive și discutarea unei conduite adecvate în societate. Profesori coordonatori: Barbu Roxana și Frățilă Geanina.
 2. Săptămâna educației globale, în cadrul căreia s-au derulat nouă activități cu tema Lumea mea depinde de noi!, după cum urmează:

Activitateanr 1: Impreunapentru un mediu curat, clasa a IX-a J, coordonatori:  prof FrățilăGeanina, bibl. Boancă Loredana, info. Ciugulea Dragoș

Activitateanr 2: Spune STOP bullying-ului!, clasa a X-a I, coordonatori: prof. FrățilăGeanina, prof. Gheorghe Corina, prof. Jipescu Monica

Activitateanr 3: Cartea, un pas către cunoaștere, clasa a X-a A, coordonatori: bibl. Boancă Loredana, prof. Călin Mariana

Activitatea nr 4: Igiena corporala si starea de sanatate ,clasa a X-a G, coordonator:prof. Coman Mirella

Activitatea nr 5: Invitatie la evenimentul „Lumea mea depinde de noi”, elevi din clasele XII D, XIIC, X D, X B, coordonator:          prof. Radu Maria

Activitatea nr 6: „Sunt creativ, sunt original!”, clasa a IX-a D, coordonatori: prof Stroie Filofteia, bibl. Boancă Loredana

Activitatea nr 7: Drepturile copilului în școală, clasa a X-a B, coordonator: prof. Bratu Cristache

Activitatea nr 8:”SOS -Să salvăm planeta albastră, clasa a XI-a B, coordonator: prof. Șerban Camelia

Activitatea nr 9:”O lume mai bună fără poluare”, clasa a IX-a A, coordonator: prof. Toma Elena

 1. ORA DE NET – program de voluntariat, coordonat de Organizația Salvați Copiii și susținut de Ministerul Educației Naționale în cadrul programului european care promovează utilizarea creativă, utilă și sigură a Internetului de către copii – 25 – 27 noiembrie, activitate coordonată la nivelul școlii de prof. Frățilă Geanina și prof. Barbu Roxana, cu implicarea elevilor claselor a X -a B și a X-a J.

Prima activitate din cadrul acestui program a avut drept scop consultarea copiilor în privința folosirii Internetului și a noilor tehnologii. Elevii a două clase de la Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” au dezbătut problema drepturilor, dar și a responsabilităților fiecăruia dintre noi în mediul offline și online, au jucat rolul adulților responsabili de educația lor – părinți, profesori, autorități, jurnaliști și companiile care dezvoltă produse accesibile pentru copii, imaginându-și o LUME IDEALĂ, s-au bucurat de timpul petrecut împreună și au venit cu sugestii pentru activități viitoare sub egida Organizației Salvați Copiii.

 1. Activitatea artistică „Să întâmpinăm Crăciunul” - piesa de teatru „Crăciunul Altfel” și recital de colinde -  organizată de cadredele didactice ale școlii în colaborare cu elevii.
 1. Activitatea „De ce să (mai) citim?”, discuții cu tematică literară. Profesori implicați: prof. Mariana Călin, bibl. Loredana Boancă, cons. ed. Geanina Frăţilă și elevii clasei a X-a A.
 1. Activitatea „Recomandă o carte”, realizată de d-na bibliotecar Boancă Loredana  în colaborare cu  colectivele claselor a X-a D și a X-a I  coordonate  de d-na  Popa Doina și  d-na prof.Frățilă Geanina.
 1. Activitatea  LITERATURA-hrana mintii si odihna sufletului, realizată de d-na  bibliotecar Boancă Loredana  în colaborare cu  colectivele claselor a X-a D și a X-a I  coordonate  de d-na prof. Frățilă Geanina.
 2. Activitatea intitulată „Cartea, un pas catre cunoastere”, realizată de d-na bibliotecar Boancă Loredana în colaborare cu prof. Călin Mariana și clasa a X-a A.
 1. Activitatea intitulată „Eroii literaturii române si universale”, realizată de d-na bibliotecar Boancă Loredana, în colaborare cu membrii catedrei “Limbă și comunicare” , prof. Popa Doina și Iacob Mihaela, împreuna cu clasele a X-a D și a XII- a C.
 1. Activitatea „Invitație în lumea cărților”, care face parte din proiectul anual de activitate al centrului de documenatre și informare, realizată de d-na bibliotecar Boancă Loredana în colaborare cu  colectivele claselor a IX-a C și a IX-a D coordonate  de d-na  Iacob Mihaela și d-na prof.Călin Mariana.
 1. Activitatea “Noi, adolescenții-să învățăm să traim împreună”, organizată de bibliotecar Boancă Loredana , prof. Toma Elena împreună  cu clasa a IX-a A.
 1. Activitatea inchinate zilei marelui poet Mihai Eminescu, intitulată  „Eminescu veșnic tânar”,  activitate derulată în cadrul CDI de către  bibliotecarul școlii, doamna  Boanca Loredana,  în colaboarere cu doamna prof. Călin Mariana si doamna prof. Jipescu Monica și elevi ai claselor a XI-a A și a XI-a F.
 2. Activitatea ”O pagină din istoria românilor-Unirea Principatelor Române”, derulată în cadrul proiectului anual al Centrului de Documentare și Informare al Colegiului Agricol ”Dr. C. Angelescu”, Buzău. Activitatea, coordonată de d-na bibliotecar Boancă Loredana și d-na profesor Frățilă Geanina, coordonator programe si proiecte educative, împreuna cu elevi ai claselor a IX-a H și a X-a I a avut ca scop omagierea și evocarea momentului unic în istoria poporului român, acela al Micii Unirii, ce a avut loc la 24 Ianuarie 1859 sub domnia lui Al. I. Cuza.
 1. Activitatea de educație antreprenorialăcu elevii clasei a X-a C de la Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzau înscriși la programul Junior Achievement Mini-compania implementat in scoala de prof. Barbu Octavia. Activitatea s-a desfasurat in cadrul  proiectului JA “101 anterprenori la clasă”.S-a sărbătorit Global EntrepreneurshipWeek (Săptămâna Globală a Antreprenoriatului), cu scopul de a îmbunătăți imaginea antreprenoriatului ca opțiune de carieră pentru tineri. A fost  invitat la clasa antreprenorul Codescu Vasile de la Centrul de Calificare si Pregatire Profesionala Buzau care a răspuns întrebărilor copiilor.
 1. Firmele de exercițiu AGROFRUCT SA și GREENCERT SRL, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, prof. Barbu Octavia, prof. Stroie Filofteia și prof. Ștefănescu Alina, au participat la Târgul Regional al Firmelor de exercițiu „Tânărul Antreprenor”- ediția a VI-a, desfășurat la Universitatea Dunărea de Jos Galați.
 1. Balul bobocilor – organizat de Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului Agricol „Dr. C-tin Angelescu” Buzău, coordonat de președinta acestuia Constantin Diana, clasa a XII-a A.
 1. Campania Globală pentru Educație ”Respectați-vă promisiunile - educație incluzivă și de calitate pentru toți copiii!” - 7 - 13 mai 2018. La activități au participat 180 de elevi și 10 cadre didactice. Aceste activități le ofera destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Îi ajută să comunice mai bine, să se cunoască mai bine și să-și gestioneze emoțiile.

Prin asumarea responsabilităţii acestora şi im

plicarea directă în astfel de programe, considerăm că este un început al schimbării mentalităţii conservatoare, a unui prim pas pentru atragerea tinerilor ca lideri de grup în promovarea ideilor inovatoare.

Conștientizarea și acceptarea diversității și a diferențelor sociale, culturale îi ajută să se integreze mai ușor în colectivul clasei, în prezent și în comunitate mai apoi.

 1. Activitate de educație juridică la Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău, realizată în colaborare cu doamna notar public, Lefter Sinica, având ca temă – Capacitatea de exercitiu – 6 martie 2018
 1. Activitatea "Mărțișor călător (in timp si spațiu)", susținută de prof. Calin Mariana și Gheorghe Corina, în colaborare cu bibliotecar Boancă Loredana.

21.    Activitatea extracurriculară/extrașcolară cu tema ,,Dragobetele sărută fetele", 24.02.2018, susținută de: profesor Stefănescu Alina și Popa Doina  având ca scop promovarea valorilor spirituale ale poporului român,  concretizată in reînviereaunei vechi tradiții românești, sărbătoarea Dragobetelui.

Subcategorii